Strona główna

 

Drodzy Rodzice,

W miesiącu listopadzie 2015r. został sporządzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty protokół, z którego wynika m.in., że:

w przedszkolu uwzględnia się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- ramowy rozkład dnia dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci, uwzględnia prawidłowe proporcje zagospodarowania czasu na zabawę, zajęcia, odpoczynek, pobyt na świeżym powietrzu,

- nauczycielka i pomoc nauczyciela są zaangażowane, z troską odnoszą się do powierzonych dzieci,

- prowadzone zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne pod względem merytorycznym i wykorzystywanych pomocy,

- zajęcia dydaktyczne są dostosowane do możliwości psychofizycznych przedszkolaków,

- w pomieszczeniach przedszkolnych zapewnia się właściwą temperaturę,

- sale zajęć, w których przebywają dzieci są dostatecznie oświetlone, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne, z których korzystają dzieci, są w stanie pełnej sprawności technicznej.

Rodziców pragnących zapoznać się z charakterem działalności Naszego Przedszkola uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia dogodnego terminu.


Nasza Placówka wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m. st. Warszawa pod numerem: 288 PN Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Ogród".

 

 

Nasze Przedszkole mieści się na ul. Ostródzkiej 10 (Targówek - Białołęka) , powstało z myślą o dostarczeniu wszystkiego, co potrzebne jest Dzieciom do zapewnienia ich prawidłowego rozwoju aktywności twórczej, badawczej, odkrywczej i artystycznej.

Szczególną uwagę zwracamy na stymulację wszechstronnego rozwoju każdego Dziecka poprzez aktywne formy wychowania, a zwłaszcza zabawę.

Pracujemy z Dziećmi w oparciu o założenia pedagogiczno-psychologiczne najlepszych pedagogów krajowych i zagranicznych.

Naszymi atutami są również następujące warunki:

- grupa zróżnicowana wiekowo (nowe tendencje powstałe na podstawie badań)

- nasze Przedszkole mieści się w budynku o powierzchni 250 m2

- nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, urządzony w ogrodzie z pięknym drzewostanem i kwiatami, o powierzchni 400 m2

Jakie są korzyści pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo?

Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego Dzieci. Jest idealną sytuacją do nauki zachowań społecznych dla Dzieci, nieposiadających rodzeństwa. Umożliwia przebywanie w jednej grupie rodzeństwu, znajomym, co ma niebagatelne znaczenie w procesie adaptacji lub przy lękliwości Dziecka.

Każde Dziecko przebywające w grupie zróżnicowanej wiekowo doświadcza różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do bycia starszakiem, co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze Dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa. Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie. Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.

W naszym Przedszkolu, każde Dziecko, w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości. Przedszkolaki będące w grupie zróżnicowanej wiekowo wzmacniają w sobie poczucie bezpieczeństwa. Mogą one uzyskać wsparcie w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie, nie wiedzą jak rozwiązać problem, nie tylko ze strony nauczyciela, ale także starszego kolegi. Zróżnicowany wiek Dzieci w grupie, sprzyja również indywidualizacji pracy nauczyciela wobec każdego Dziecka, zmniejsza też czynnik rywalizacji pomiędzy Dziećmi w grupie.

Baśniowy Ogród
ul. Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Targówek - Białołęka
tel. 22 811 12 19
tel. 502 705 433