Zajęcia inspirowane koncepcją pedagogiczną Marii Montessori

Zajęcia inspirowane koncepcją pedagogiczną Marii Montessori.

Istota pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde Dziecko jest inne, powinno rozwijać się według indywidualnego  planu rozwoju tak, aby móc uczyć się szybciej i efektywniej. Dlatego nasze Przedszkole zwraca szczególną uwagę na odmienny potencjał i predyspozycje każdego z naszych wychowanków.

Różnorodność zachęca do nauki i jest bardziej motywująca niż jednakowość, dlatego w naszym Przedszkolu prowadzimy grupę zróżnicowaną wiekowo. 

Ponadto pedagogika Marii Montessori daje Dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności przedszkolnych i współdziałania.  
Cele te realizowane są poprzez pomoc Dziecku w:

- rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

- wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

- osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

- wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

uniezależnieniu od nagrody,

- formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

- szacunku dla pracy innych,

- rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

- osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

 

Zadania pedagogiki Montessori:

 

uczenie przez działanie:

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.

 

samodzielność:

Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

 

koncentracja:

Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

 

lekcje ciszy:

Dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

porządek:

Dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

 

społeczne reguły:

Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

 

obserwacja:

Jest kluczem dorosłych do poznania świata Dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

 

indywidualny tok rozwoju każdego Dziecka:

Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

 

 

Baśniowy Ogród
ul. Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Targówek - Białołęka
tel. 22 811 12 19
tel. 502 705 433