Zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiczną Weroniki Sherborne

Zajęcia w oparciu o  koncepcję pedagogiczną Weroniki Sherborne.

Elementy tej metody mają szerokie zastosowanie w pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo. Wybrane ćwiczenia  np. zabawa ruchowa jest okazją do wspólnych działań Dzieci starszych z młodszymi lub zabawa podczas spotkań  z rodzicami, która pozwala na odkrywanie w sobie nieznanych dotąd obszarów zachowań, zbliża i wyzwala wiele emocji.

Ćwiczenia ruchowe zaproponowane przez autorkę metody, pozwalają na nawiązanie bliskiego kontaktu Dziecka z dorosłym (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo) lub z innym Dzieckiem. Dają możliwość odczucia własnej siły i słabości oraz głębszego poznania siebie  i drugiej osoby, z którą Dziecko się bawi i ćwiczy. Przykładami ćwiczeń są:

  • ćwiczenia prowadzące do rozwijania świadomości własnego ciała i poznania poszczególnych jego  części  (są to ćwiczenia polegające na tzw. "wyczuwaniu”: wyczuwanie brzucha, pleców, wyczuwanie rąk i nóg, wyczuwanie twarzy, wyczuwanie całego ciała),
  • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie, świadomość przestrzeni i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
  • ćwiczenia relacyjne, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z inną osobą   i grupą,
  • ćwiczenia twórcze, np.: ćwiczenia z odgrywaniem ról, ćwiczenia z rekwizytami, wierszyki – masażyki.

 

Baśniowy Ogród
ul. Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Targówek - Białołęka
tel. 22 811 12 19
tel. 502 705 433