Newsy

 

PLAN PRACY ZAJĘĆ Z TENISA:

W naszych spotkaniach z dziećmi w czerwcu szczególną uwagę zwracaliśmy na:

- kontynuowanie zadań związanych ze sprawnością i koordynacją ogólną,

- próby rozgrywania podań w układzie trener-dziecko,

- dalsze ćwiczenia w parach i krótkie rozgrywki „floor tennis”.

 

W naszych spotkaniach z dziećmi w maju szczególną uwagę zwracaliśmy na:

- zintensyfikowanie pracy nad sprawnością i koordynacją ogólną (większy wachlarz ćwiczeń na „drabince koordynacyjnej”),

- utrwalanie podstawowych uderzeń tenisowych oraz pierwsze próby grania woleja,

- stopniowe wprowadzanie rywalizacji sportowej, np. ćwiczenia w parach i krótkie rozgrywki „floor tennis”.

 

W naszych spotkaniach z dziećmi w kwietniu szczególną uwagę zwracaliśmy na:

- urozmaicenie ćwiczeń związanych z wypracowaniem sprawności i koordynacji ogólnej,

- dalsze utrwalanie podstawowych uderzeń tenisowych,

- kontrolę siły uderzenia i lotu piłki.

 

W kwietniu blokiem tematycznym stanowiącym tło naszych zajęć była „Wielkanoc”. Maj zostanie zaanimowany zadaniami związanymi z tematem „Kraina bajek”.

 


W naszych spotkaniach z dziećmi w marcu szczególną uwagę zwracaliśmy na:

- zintensyfikowanie ćwiczeń związanych z wypracowaniem sprawności i koordynacji ogólnej,

- utrwalanie umiejętności poprawnego rzucania oraz toczenia, np. piłki,

- utrwalanie poprawności podstawowych uderzeń tenisowych oraz wyczucia siły uderzenia,

- wprowadzenie elementów rywalizacji sportowej, przy okazji ćwiczeń z „floor tennis” (toczenie piłki przy pomocy rakiety).

 

W marcu blokiem tematycznym stanowiącym tło naszych zajęć były „Zwierzęta”. Kwiecień zostanie zaanimowany zadaniami związanymi z Wielkanocą.

 

 

W naszych spotkaniach z dziećmi w lutym szczególną uwagę zwracaliśmy na:

- powtórzenie ćwiczeń związanych z wypracowaniem koordynacji ogólnej,

- prawidłową pracę nóg oraz zwinność i szybkość,

- utrwalanie poprawności podstawowych uderzeń tenisowych, a w niektórych przypadkach również uderzeń po dobiegu.

 

W lutym blokiem tematycznym stanowiącym tło naszych zajęć była Olimpiada. Marzec zostanie zaanimowany zadaniami związanymi ze zwierzętami.

 


PLAN PRACY ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:

KONSPEKT ZAJĘĆ ORTOFONICZNYCH

 

 

ETAPY

PRZEBIEG ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ

POMOCE

Rozpoczęcie zajęć:

1. Przywitanie się piosenką:

„To jest palec mój malutki la la la, la la la, Mówi Ci dzień dobry, mówi Ci dzień dobry, Witam Cię.

 

2.      Przedstawienie tematu zajęć za pomocą zagadki :

„Nie chodzi, a pełza, syczy groźnie wciąż, bo to jest….(wąż)”.

 

1. Dzieci wraz z prowadzącą śpiewają piosenkę naśladując gesty przez nią wykonywane.

 

 

2.    Zapoznanie dzieci z tematem zajęć, rozmowa o wężach.

 

1.   Rozpoczęcie zajęć.

 

 

 

 

2. Aktywizacja dzieci poprzez nawiązanie z nimi dialogu.

 

 

 

 

 

 

2.    Duży obrazek przedstawiający węża.

3.Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego – historyjka          o wężu:

„Wąż spał spokojnie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy ustnej). Kiedy mocniej zaświeciło słońce zaczął się wiercić (dzieci poruszają czubkiem języka za dolnymi zębami). Obudził się, podniósł (dotykają językiem do dziąseł za górnymi zębami) i rozejrzał dookoła (oblizują górne i dolne zęby od strony wewnętrznej). Chciał wyślizgnąć się ze swojej jaskini (przeciskają język między zbliżonymi do siebie zębami), ale okazało się, że przejście zablokował duży kamień ( przy złączonych zębach rozchylają         i łączą wargi). Po kilku próbach udało się ominąć przeszkodę. Wąż wyszedł na zalaną słońcem polanę (wysuwają język daleko do przodu). Zatańczył uradowany  (uczestnicy rozchylają usta jak przy uśmiechu i oblizują wargi ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawiają ssss…).

 

3. Prowadzący opowiada dzieciom historyjkę o języczku, który za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamienił się w węża. Wcześniej prosi je, by podczas słuchania powtarzały po nim odpowiednie ruchy językiem, wargami i  przy rozchylonych ustach.

 

3. Usprawnianie motoryki artykulacyjnej.

3.   Tekst historyjki o wężu. 

 

 

4. Omówienie cechy głoski [s]

4. Prowadzący zwraca dzieciom uwagę na to, że podczas naśladowania głosu węża wymawiają głoskę [s] układając język za zębami, łącząc zęby          i rozchylając wargi (artykulacji towarzyszy strumień ciągłego powietrza wypływający z ust). Następnie prezentuje tablicę ze schematem przedstawiającym układ  narządów mowy podczas wymawiania głoski [s].

 

4. Zapoznanie z prawidłowym ułożeniem narządów artykulacyjnych podczas wymowy głoski [s].

4. Obrazek przedstawiający układ narządów aparatu artykulacyjnego podczas artykulacji głoski [s].

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ

POMOCE

5. Ćwiczenia oddechowe- tańczące węże

 

 

5. Prowadząca rozdaje dzieciom papierowe węże zawieszone na nitce. Poleca dmuchać na nie delikatnie, wykonując wdech nosem, a wydech ustami, tak aby zaczęły „tańczyć” (obracać się w kółko). Następnie wszyscy uczestnicy rysują ręka w powietrzu węża, wymawiając na jednym wydechu długie s (sssss….).

5. Wydłużenie fazy wydechowej, różnicowanie nosowego i ustnego toru oddychania, różnicowanie siły i długości wydechu, ćwiczenie prawidłowej fonacji i prawidłowej artykulacji głoski [s].

5.Papierowe węże zawieszone na nitce

6. Rozmowa na temat syczenia

6. Uczestnicy zajęć, poproszeni przez prowadzącą, zastanawiają się w jakich sytuacjach można usłyszeć syczenie np.

- gdy gęś lub łabędź są zdenerwowane,

- gdy podczas gotowania wody wylatuje para,

- gdy powietrze ucieka przez małą dziurkę z balonu.

6. Utrwalenie poprawnej artykulacji głoski, rozwijanie myślenia i wyobraźni.

 

7. Ćwiczenie oddechowo- ruchowe

      „Balonik”

7. Dzieci łapią się za ręce. Tworzą koło, które symbolizuje pusty balon. Naśladują jego nadmuchiwanie, wykonując krótki wdech nosem i długi wydech ustami skierowany do wnętrza koła. Koło powiększa się. Prowadzący w dowolnym momencie puszczając rękę dziecka, robi „dziurkę                    w baloniku”, przez którą uchodzi powietrze. Uczestnicy zabawy zbliżają się do siebie, wymawiając na jednym wydechu przedłużoną głoskę [s]. Zabawę należy powtórzyć. W ostatniej rundzie koło „rozrywa się”. Dzieci kładą się na dywanie, swobodnie oddychają. Po chwili prowadzący poleca, by wykonując wdech nosem i długi wydech ustami, wymawiały głoskę [s]. Należy zwrócić uwagę na to, aby brzuch podczas wdechu unosił się, a przy wydechu opadał.

7. Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

Utrwalenie poprawnej artykulacji głoski [s].

 

 

8. Ćwiczenie

  słuchowo-artykulacyjne

„Łowienie wyrazów”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kierujący zabawą układa ze sznurka kontury stawu. Wkłada do niego papierowe rybki                    z obrazkami, w nazwie których znajduje się głoska [s]. Proponuje dzieciom łowienie rybek przy pomocy wędki z magnesem            i segregowanie ich do trzech pudełek zgodnie z występowaniem głoski [s] w nazwie obrazka:        w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie. Prowadzący zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych podczas wymawiania głoski [s].

 

8. Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.

 

8. Papierowe rybki z obrazkami

i doczepionymi do nich spinaczami, w ilości odpowiadającej liczbie dzieci.

 

Kartonowe pudełka z podpisami określającymi położenie głoski     w wyrazie(s – nagłos. –s- śródgłos, - s wygłos).

9. Ćwiczenie słuchowo- artykulacyjne „Sen węża”

9. Prowadzący opowiada dzieciom historyjkę. Umawia się, że na każde słowo, w którym usłyszą głoskę [s], będą reagowały krótkim sykiem i podniesieniem ręki.

 

„Wąż spał sobie smacznie w swojej jaskini pod wiszącą skałą. Promienie słońca wpadały przez małą szczelinę i muskały jego niebieską skórę. Nagle wąż obudził się z sykiem. Śniło mu się, że gonił go wielki tygrys.”

 

9. Doskonalenie analizy głoskowej.

 

10.Ćwiczenie ortofoniczne

10. Dzieci ustawiają się jedno za drugim. Poruszają się po sali          i naśladują głos węża. Prowadzący przypomina uczestnikom o prawidłowym ułożeniu narządów artykulacyjnych.

10. Utrwalenie poprawnej artykulacji głoski [s].

 

11. Pożegnanie

11. Osoba kierująca zajęciami dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i aktywny udział.

 

 

 

PLAN PRACY ZAJĘĆ Z RYTMIKI NA MIESIĄC MAJ :

 

ZAJĘCIA 1.

Grupa łączona

Temat: W królestwie kwiatów.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, obrazki przedstawiające najpopularniejsze wiosenne kwiaty: krokusy, żonkile, tulipany, chabry, maki, konwalie, nagranie „Walca kwiatów” P.Czajkowskiego, szarfy.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce, tworzenie muzyki i gra na instrumentach.

Przebieg:

1.      Powitanie piosenką.

2.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne: posągi.

3.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany kierunku melodii: kwiaty.

4.      Przypomnienie piosenki „Wiosna” z ruchem.

5.      Przypomnienie piosenki „Wiosna w błękitnej sukience” – swobodna improwizacja ruchowa do tekstu piosenki.

6.      Prezentacja wiosennych kwiatów (z wykorzystaniem obrazków) – nazywanie gatunków, określanie w jakich kolorach występują i gdzie rosną (łąka, pole, las, ogród). Nazywanie części kwiatów (pąk, liście, łodyga, kwiat).

7.      Ćwiczenie pamięciowe z wykorzystaniem obrazków – utrwalanie nazw kwiatów.

8.      Swobodna improwizacja dźwiękowa na instrumentach perkusyjnych do gawędy o przygodach pszczółki (z wykorzystaniem obrazków przedstawiających kwiaty).

9.      Zabawa porządkowa: pszczółki do ula! Dzieci biegają po sali w rytm muzyki, na hasło ustawiają się w kole wiązanym.

10.  Zabawa muzyczno – ruchowa z szarfami: „z kwiatka na kwiatek” (przy muzyce P. Czajkowskiego).

11.  Pożegnanie.

 

 

 ZAJĘCIA 2.

Grupa młodsza

Temat: Nauka piosenki „Taniec dla Mamy”.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, szarfy.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie piosenką.

2.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z szarfami: ptaszki i gniazdka.

3.      Rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć.

4.      Nauka piosenki „Taniec dla Mamy”:

- prezentacja piosenki z ruchem (dzieci słuchają i naśladują)

- śpiewanie fragmentów na zasadzie echa (z pokazywaniem)

- ponowne zaśpiewanie obu zwrotek z ruchem

5.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany akompaniamentu: kwiaty dla Mamy.

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki (podskoki zmienne). Na sygnał (glissando) wykonują ruchy jak przy zrywaniu kwiatów.

6.      Ćwiczenie oddechowe: wąchanie zerwanych kwiatów.

7.      Zabawa rozwijająca wyobraźnię (powtórzenie poznanych na poprzednich zajęciach nazw kwiatów): jakie kwiaty masz w bukiecie? Każde dziecko nazywa kwiaty, które „zerwało”, następnie wkłada je do wyobrażonego wazonu.

8.      Powtórzenie piosenki „Taniec dla Mamy”.

9.      Pożegnanie.

 

 

Grupa starsza

Temat: Nauka piosenki „Kochana Mamo”.

Pomoce dydaktyczne: keyboard.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie piosenką.

2.      Zabawa muzyczno – ruchowa: podskoki zmienne, marsz, bieg, podskoki obunóż, turlanie się. Dzieci reagują na zmieniający się akompaniament.

3.      Wprowadzenie do tematu zajęć (rozmowa o zbliżającym się Dniu Matki).

4.      Wprowadzenie piosenki „Kochana Mamo”:

- prezentacja całej piosenki, rozmowa o treści („jakie zwierzęta przywiozę mamie?”), wyjaśnienie niezrozumiałych słów i zwrotów (zwinne zwierzę, mknąć)

- nauka dwóch zwrotek piosenki na zasadzie echa

- swobodna improwizacja ruchowa ilustrująca treść piosenki.

5.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany akompaniamentu: kwiaty dla Mamy.

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki (podskoki zmienne). Na sygnał (glissando) wykonują ruchy jak przy zrywaniu kwiatów.

6.      Ćwiczenie oddechowe: wąchanie zerwanych kwiatów.

7.      Zabawa rozwijająca wyobraźnię (powtórzenie poznanych na poprzednich zajęciach nazw kwiatów): jakie kwiaty masz w bukiecie? Każde dziecko nazywa kwiaty, które „zerwało”, następnie wkłada je do wyobrażonego wazonu.

8.      Powtórzenie piosenki „Kochana Mamo”.

9.      Pożegnanie.

 

 

 

 ZAJĘCIA 3.

Grupa łączona

Temat: Utrwalenie piosenek na Dzień Mamy. Zabawy z woreczkami gimnastycznymi.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, woreczki gimnastyczne, piłka.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Przypomnienie piosenek: „Kochana Mamo” – strasze dzieci śpiewają dla młodszych, „Taniec dla Mamy” – wspólny taniec w kółeczku.

3.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany trybu – spacer ze spuszczonymi głowami, podskoki zmienne.

4.      Zabawa ruchowa przy muzyce: podnieś woreczek. Dzieci poruszają się odpowiednio do akompaniamentu, omijając leżące na podłodze woreczki. Na pauzie chwytają najbliżej leżący woreczek.

5.      Zabawa ruchowa, ćwicząca pamięć i refleks: taniec z woreczkami. Dzieci poruszają się przy muzyce z woreczkami na głowach. Na ustalone sygnały wykonują określoną czynność: glissando w górę – wyrzut woreczka w przód, klaster w wysokim rejestrze – podrzucenie woreczka, klaster w niskim rejestrze – wymiana woreczków z koleżanką lub kolegą.

6.      Relaksacja: ćwiczenie oddechowe z woreczkiem. Dzieci leżą na plecach z woreczkami na brzuchu i obserwują jak woreczek się unosi i opada.

7.      Zabawa paluszkowa: kanapka.

8.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany rejestrów: piłeczka. Dzieci siedzą w kole. Przy akompaniamencie w wysokim rejestrze podają piłkę podrzucając ją do wybranej osoby, przy muzyce w niskim rejestrze - turlając ją.

9.      Ponowne wykonanie piosenek dla mamy (na siedząco).

10.  Pożegnanie.

 

 

 

ZAJĘCIA 4.

Grupa młodsza

Temat: Nauka grozika („Poszło dziewczę po ziele”).

Pomoce dydaktyczne: keyboard.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne: muszki.

3.      Zabawa porządkowa: pary.

4.      Nauka tańca grożonego (grozika) do piosenki „Poszło dziewczę po ziele”.

5.      Przypomnienie piosenki „Taniec dla Mamy”.

6.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany tempa: spacer, marsz, bieg.

7.      Ponowne zatańczenie grozika.

8.      Przypomnienie piosenki „Ługi bugi ahoj!” z ruchem.

9.      Pożegnanie.

 

Grupa starsza

Temat: Nauka śpiewanki – wyliczanki „Zieloną doliną idzie kaczka”.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, mała piłeczka.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne: kaczuszki.

3.      Nauka słów i melodii wyliczanki na zasadzie echa rytmicznego.

4.      Nauka gry („podawania” – każde dziecko opiera dłonie o dłonie kolegi obok – jedna dłoń musi być na wierzchu, wnętrzem do góry) z wykorzystaniem małej piłeczki.

5.      Powtórzenie zabawy z liczeniem do trzech i zabieraniem dłoni.

6.      Zabawa integrująca grupę, wg W. Sherborne: chleb.

7.      Powtórzenie piosenki „Kochana Mamo”.

8.      Przypomnienie piosenki „Żabka mała”.

9.      Zabawa ruchowa przy muzyce: marsz, bieg, podskoki, turlanie się, czworakowanie, spacer na palcach.

10.  Pożegnanie.

 

 

ZAJĘCIA 5.

Grupa młodsza

Temat: Utrwalanie grozika. Zabawy rytmiczne z instrumentami perkusyjnymi.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, instrumenty perkusyjne.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce, gra na instrumentach.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Zabawa ruchowa: kółko graniaste.

3.      Zabawa paluszkowa: kotki.

4.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne: kotki.

5.      Utrwalenie piosenki „Taniec dla Mamy”.

6.      Przypomnienie tańca grożonego.

7.      Realizacja rytmu piosenki na instrumentach perkusyjnych.

8.      Ćwiczenie uwrażliwiające zmiany na rejestrów: krasnoludki i słonie. Gra na instrumentach z określoną dynamiką.

9.      Przypomnienie piosenki „Skrzat”.

 

 

Grupa starsza

Temat: „Dźwięki do piosenki” – wprowadzenie pojęcia gamy i nazw solmizacyjnych gamy C-dur.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, kolorowe karty z nazwami dźwięków.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Utrwalenie trzech zwrotek piosenki „Kochana Mamo”.

3.      Wprowadzenie do tematu zajęć: dzieci odpowiadają na pytanie, z czego składa się muzyka (z dźwięków) i jak się ją zapisuje (nutami).

4.      Nauczyciel śpiewa gamę C-dur (solmizacją) z pokazywaniem kierunku melodii ręką. Dzieci starają się naśladować ruchy ręki.

5.      Zaśpiewanie gamy C-dur nazwami solmizacyjnymi na zasadzie echa – nauczyciel pokazuje jednocześnie kartoniki z nazwami dźwięków, a dzieci starają się zapamiętać ich kolejność.

6.      Zadanie grupowe: ułożenie „tęczy” z kartoników z nazwami dźwięków.

7.      Wspólne zaśpiewanie gamy z pokazywaniem odpowiednich kartoników.

8.      Wprowadzenie pierwszej zwrotki piosenki „Dźwięki do piosenki”.

9.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne: nutki. Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Na sygnał – gamę – zatrzymują się i pokazują ręką kierunek melodii (w górę lub w dół).

10.  Powtórzenie piosenki i pożegnanie.

 

 

 

 ZAJĘCIA 6.

Grupa młodsza

Temat: Nauka piosenki „Ptaszek”. Utrwalanie tańca grozika.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, szarfy, kolorowe piórka.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Utrwalenie piosenki „Taniec dla Mamy”.

3.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z szarfami: ptaszki i gniazdka.

4.      Prezentacja piosenki „Ptaszek” (z pokazywaniem) i nauka piosenki przez naśladowanie.

5.      Rozmowa o treści piosenki – co ptaszek strącał? (listki, jabłko, piórko).

6.      Zabawa taneczna: taniec z piórkami.

7.      Ćwiczenie oddechowe: wyścigi piórek. Dzieci próbują za pomocą dmuchnięć przemieścić swoje piórka na drugi koniec sali.

8.      Powtórzenie piosenki „Ptaszek”.

9.      Przypomnienie i utrwalenie tańca grozika.

10.  Pożegnanie.

 

 

 

Grupa starsza

Temat: Utrwalenie nazw solmizacyjnych dźwięków gamy C-dur.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, kolorowe kartoniki z nazwami dźwięków.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Przypomnienie treści ostatnich zajęć i piosenki „Dźwięki do piosenki”.

3.      Zabawa – podskoki nutek. Każde z dzieci otrzymuje imię nutki i odpowiedni kolorowy kartonik. Dzieci maszerują przy muzyce, na hasło (nazwę dźwięku) dziecko, które dany dźwięk reprezentuje, podskakuje trzy razy.

4.      Powtórzenie piosenki „Dźwięki do piosenki” i nauka drugiej zwrotki.

5.      Utrwalenie piosenki „Kochana Mamo”.

6.      Zabawa ruchowa przy muzyce: taniec różnych części ciała.

7.      Zabawa z elementami rywalizacji i współpracy wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: siła.

8.      Zabawa integracyjna: taniec labado.

9.      Przypomnienie śpiewanki i gry „Zieloną doliną”.

10.  Pożegnanie.

 

 

ZAJĘCIA 7.

Grupa młodsza

Temat: Ptasie zabawy muzyczne - utrwalanie piosenki „Ptaszek”.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, szarfy, chusta animacyjna.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Przypomnienie piosenki „Ptaszek”.

3.      Ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z szarfami: ptaki i gniazdka.

4.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany rejestrów: ptaki fruwają/ptaki dziobią okruszki.

5.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany dynamiki: pisklęta i ptaki. Dzieci śpiewają „po ptasiemu” (każde wg uznania –  kukając, ćwierkając, kracząc itd.) słuchając muzyki w dynamice pianissimo i mezzoforte. Dostosowują głośność swojego śpiewu do słyszanej dynamiki.

6.      Utrwalenie tańca grozika.

7.      Przypomnienie piosenek „Pięć paluszków rączka ma”, „Skrzat”.

8.      Pożegnanie.

 

 

 

 Grupa starsza

Temat: Zabawy uwrażliwiające na akcenty.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, instrumenty perkusyjne.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce, gra na instrumentach.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Zabawa ruchowa przy muzyce: marsz, bieg, podskoki zmienne, podskoki obunóż, turlanie się, spacer na palcach, czworakowanie.

3.      Ćwiczenie uwrażliwiające na zmiany tempa akompaniamentu: rowerek.

4.      Przypomnienie piosenki „Dźwięki do piosenki”.

5.      Wprowadzenie pojęcia akcentu.

6.      Zabawa ruchowa przy muzyce: wyskok. Dzieci maszerują w kole przy dźwiękach tamburynu. Na akcent wyskakują najwyżej jak potrafią.

7.      Wykonanie piosenki „Dźwięki do piosenki” z grą na instrumentach na pierwszą miarę taktu.

8.      Przypomnienie piosenki „Gimnastyka”.

9.      Utrwalenie śpiewanki „Zieloną doliną”.

10.  Pożegnanie.

 

 

 

 ZAJĘCIA 8.

Grupa łączona

Temat: Zabawy muzyczno – ruchowe utrwalające nazwy kolorów.

Pomoce dydaktyczne: keyboard, szarfy, chusta animacyjna.

Formy aktywności: śpiew, słuchanie i ruch przy muzyce.

Przebieg:

1.      Powitanie.

2.      Przypomnienie piosenki „Kolorowe kredki”.

3.      Rozmowa: czy lubicie malować? Jakich kolorów najchętniej używacie?

4.      Zabawa ruchowa przy piosence „Kolorowe kredki”: malowanie obrazu. Dzieci podczas słuchania piosenki wykonują ruchy naśladujące malowanie (ostre drobne ruchy - małe kropki, duże, zamaszyste – malowanie pędzlem, proste ruchy w płaszczyźnie pionowej – malowanie kresek itd.).

5.      Zabawa rozwijająca fantazję i wyobraźnię: wernisaż. Dzieci, siedząc w kółeczku, po kolei opowiadają, co „namalowały”. Nauczyciel chwali każdy wyimaginowany obraz i wiesza na ścianie. Następnie wszyscy się przechadzają i podziwiają obrazy.

6.      Ćwiczenie wyrabiające spostrzegawczość: kogo opisuję? Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel opisuje po kolei wybrane osoby, dzieci odgadują, o kogo chodzi.

7.      Zabawa porządkowa z szarfami:  dobierz kolor. Dzieci otrzymują szarfy. Na hasło – wymienione kolory dobierają się parami.

8.      Ćwiczenie utrwalające nazwy kolorów (chusta animacyjna). Dzieci poruszają się odpowiednio do akompaniamentu. Na pauzie wskazują kolor wymieniony przez nauczyciela (na chuście lub wystroju sali).

9.      Powtórzenie piosenki „Ługi bugi”.

10.  Pożegnanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Baśniowy Ogród
ul. Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Targówek - Białołęka
tel. 22 811 12 19
tel. 502 705 433